حدیثه تهرانی
اولین وب سایت هواداران حدیثه تهرانی
درباره وب

حدیثه تهرانی:
هیچ زمان هدفم از بازیگری
بازی در سریال نیست
هدفم خیلی بالاتر از این است
و علاقه دارم خوب بازی کنم
و بتوانم
بازیگر ماندگاری در سینمای ایران باشم
امکانات وب